Taisyklės

El. parduotuvės taisyklės

 

I. Bendrosios nuostatos

 1. Sport1Outlet internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą Sport1Outlet.lt interneto parduotuvėje, esančioje adresu www.sport1outlet.lt (toliau - svetainėje) ir jį vykdant. Užsakymą priimantis ir jį vykdantis asmuo yra UAB „Lifestyle trade“, įmonės kodas 302339066, PVM mokėtojo kodas LT100004713415, adresas T. Kosciuškos g. 24-102, LT-01100 Vilnius.
 2. Parduotuvė turi teisę vienašališkai ir be jokių įsipareigojimų koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje ir vykdant jo užsakymą, bus taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (šių Taisyklių versija bus nurodoma prie užsakymo).
 3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas ikoną  „SUTINKU“ Parduotuvės svetainėje.
 4. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu Parduotuvėje, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
 5. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 

II. Privatumo politika

 1. Klientas pateikdamas užsakymą sutinka, kad jam ateityje būtų siunčiami Parduotuvės informaciniai/ reklaminiai pranešimai, nebent jis aiškiai išreikštų savo nesutikimą dėl tokios informacijos gavimo, paspausdamas atitinkamą ikoną, pateikiant prekių užsakymą Parduotuvės svetainėje. 
 2. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio Parduotuvės svetainėje, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Parduotuvės svetainės ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas. Kito vizito Parduotuvės svetainėje metu, kliento naršyklė nuskaitys slapuką ir perduos informaciją atgal Parduotuvės svetainei. Slapukų svetainėje renkama informacija padeda atpažinti Parduotuvės svetainės lankytoją, išsaugoti lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Slapukai Parduotuvės  svetainėje skirti:
  • Užtikrinti nuoseklų svetainės funkcionalumą
  • Užtikrinti prekių krepšelio funkcionalumą
  • Priminti apie patikusias prekes
  • Rinkti puslapio lankymo statistiką
  • Norėdami ištrinti visus savo kompiuteryje išsaugotus slapukus, skaitykite naudojamos naršyklės gamintojo instrukcijas, kurias rasite naršyklės meniu spustelėję „Pagalba“.


   Pastaba: ištrynę mūsų slapukus negalėsite naudotis kai kuriomis Parduotuvės  svetainės galimybėmis. Informacinio pranešimo apie slapukus uždarymas ar tolimesnis naršymas Parduotuvės svetainėje yra traktuojamas kaip sutikimas naudoti slapukus.

 3. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, elektroninio pašto adresas; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. 

  Parduotuvė patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Parduotuvė įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. 

  Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
 4. Klientas, užsiregistruodamas Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis turi teisę užsakyti prekes Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Parduotuvė atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

 

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

 1. Klientas apsilankęs Parduotuvės svetainėje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
 2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
 3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo laikas iš galimų Parduotuvės siūlomų pristatymo laiko variantų, nurodomų valandų intervalu. Klientas kartu patvirtina, jog pasirinktu arba nustatytu laiku jis sutinka būti nurodytu adresu.
 4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą Parduotuvei. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmenins duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
 5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas Parduotuvei. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Parduotuvės yra sudaryta sutartis dėl prekių užsakymo ir tiekimo pagal šias Taisykles ir LR teisės aktų reikalavimus (atskirai sutarties tekstas nėra generuojamas. Tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko (kai pasirenkamas apmokėjimas per internetinę bankininkystę, apie atsiskaitymą už pristatytas prekes); kai atsiskaitoma grynaisiais arba banko kortele pristatant prekes kurjeriui, taip pat atsiskaitant kortele paštomate – sutartis laikoma vykdytina nuo to momento, kai klientas patvirtina savo užsakymą Parduotuvėje.
 6. Klientui pateikus užsakymą, Sport1Outlet sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
 7. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
 8. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
 9. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų, jeigu užsakymas buvo apmokėtas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

 

 IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

 1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.
 2. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių. 
 3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
 4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos oficialia valstybine valiuta su PVM.
 5. Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu arba el.paštu Parduotuvei, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Parduotuvės ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Parduotuvei per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytą tvarką. 
 6. Prekių kaina po to, kai Parduotuvė patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai. prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Parduotuvės nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Parduotuvę per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos per numatytą 14 darbo dienų terminą.
 7. Parduotuvės įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
  • Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Parduotuvė įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
  • Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
  • Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame Sport1outlet.
  • Parduotuvė visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį užsakyme numatytus kriterijus.
  • Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Parduotuvė įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
  • Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

 V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

 1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Sport1Outlet Parduotuvėje nurodytų būdu: savo banku internete, atsiskaitydamas banko mokėjimo kortele arba mokėdamas grynais (mokėjimas kurjeriui arba fizinėje parduotuvėje).
 2. Jeigu Klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant. Jeigu Klientas pasirenka mokėti už prekes jas pristačius, jis įsipareigoja atsiskaityti atsiimdamas prekes. Kitais atvejais, Klientas praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes.

 VI. Prekių grąžinimas

 1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.
 2. Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 14 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo momento. Ši Kliento teisė siejama su tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu. Tokiu atveju yra kompensuojamos ir prekių pristatymo išlaidos, išskyrus atvejus, kai grąžinama tik dalis prekių. 
 3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:
  • nebuvo naudojamos;
  • nebuvo sugadintos;
  • išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
  • neprarado prekinės išvaizdos.
 1. Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje.
 2. Klientas grąžindamas prekes į fizinę Sport1Outlet parduotuvę, visai atvejais privalo pateikti prekių įsigijimo dokumentus arba nurodyti užsakymo numerį.
 3. Daiktų keitimas ir grąžinimas atliekamas Klientui užpildžius nustatytą formą Parduotuvės svetainėje, kurioje turi būti nurodoma, kas grąžinama ar keičiama bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis.
 4. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti Parduotuvei tokį kainų skirtumą.
 5. Tais atvejais, kai Parduotuvė neturi pakeitimui per 1 (vieną) mėnesį tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
 6. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu prekių grąžinimas/keitimas atininka  aukščiau numatytus reikalavimus. Kliento Sumokėta suma grąžinama Klientui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo formos pasirašymo ir grąžinamų prekių priėmino Parduotuvėje.
 7. Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui gali būti taikomos specialios sąlygos, Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, sutinka su specialiomis grąžinimo sąlygomis, kurios yra nurodomos tokių akcijų aprašymuose. 
 8. Garantija gamyklinio defekto atveju - 2  metai. Gamyklinis defektas turi būti patvirtintas Parduotuvės atstovų. Tokiu atveju Klientui kompensuojamos ir Prekių pristatymo išlaidos (kai prekė iš Parduotuvės buvo siunčiama Klientui).

  

VII. Prekių pristatymas

 1. Užsakytos prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje (geografinėje teritorija).
 2. Parduotuvė įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ar jo nurodytam kitam asmeniui per 1 – 2 darbo dienas nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimą Klientui. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai Parduotuvės sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Parduotuvė įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
 3. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, pasirinkti prekių pristatymo laiką (nurodomas laiko intervalu) bei asmenį, kuris priims prekes.
 4. Kliento užsakytas prekes priima Klientas arba Kliento nurodytas asmuo. Tuo atveju, kai Klientas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Parduotuvei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 5. Prekės, užsakytos Parduotuvėje, pristatomos įgaliotos kurjerių tarnybos (informacijos ieškoti Parduotuvės skiltyje „Prekių pristatymas“). Prekės pristatomos užsakyme nurodytu laiku. Pristatymo laiką Klientas pasirenka pateikdamas užsakymą. Pristatymo laikas nurodomas ir Klientui siunčiamame užsakymo patvirtinime. Tais atvejais, kai nustatytu laiku Klientas ar jo nurodytas asmuo prekių priimti negali, jis įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti el.paštu arba telefonu klientų aptarnavimo skyriui (kontaktų ieškoti Parduotuvės skiltyje „Kontaktai“).
 6. Dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių įgaliotai kurjerių tarnybai neturėjus galimybių pristatyti prekes, kurjerių tarnyba papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Klientui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos Parduotuvei, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, Parduotuvė visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.
 7. Klientas per 1 (vieną) darbo dieną nuo siuntinio priėmino privalo informuoti Parduotuvę elektroniniu paštu:
  • jeigu nurodžius laiko intervalą, kuriuo turi būti pristatyta siunta, siunta nėra pristatoma arba kurjeriai vėluoja daugiau nei 15 minučių po laiko intervalo pabaigos;
  • jeigu kreipiantis į kurjerius nurodytu elektroninio pašto adresu atsakymas į užklausą nėra pateikiamas per 4 darbo valandas arba jeigu kreipiantis nurodytu telefono numeriu nėra pateikiamas atsakymas;
  • jeigu pristatant prekes kurjeris elgiasi nepagarbiai, yra netvarkingos išvaizdos;
  • visais atvejais  informuoi Parduotuvę, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.

 8. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes Klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, Parduotuvė atleidžiama nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
 9. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Klientas privalo per 1 (vieną) darbo dieną nuo siuntinio priėmimo informuoti apie tai Parduotuvę.

 

VIII. Kitos nuostatos

 1. Visi rašytiniai pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami elektroniniu paštu klientų aptarnavimo skyriui (kontaktų ieškoti Parduotuvės skiltyje „Kontaktai“). Jeigu Klientas informaciją Parduotuvei teikia telefonu, jos gavimas laikomas patvirtintu tik kai Parduotuvė atsiunčia Klientui atitinkamo turinio elektroninio pašto laišką.
 2. Visa komunikacija tarp Kliento ir Parduotuvės dėl prekių grąžinimo vykdoma lietuvių ir anglų kalbose priklausomai nuo pasirinkto užsakymo kalbos varianto. 
 3. Prekių kainos ir likučiai Parduotuvėje ir fizinėse Sport1Outlet parduotuvėse gali skirtis.